Trinn for trinn i Villa Granbakken – Etterisolering

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Etterisolering

For å imøtekomme dagens krav til komfort og bærekraftig energiforbruk, må vi så langt det er mulig oppgradere isoleringsevnen. På gamle hus blir dette en avveining mellom bevaring og estetikk på den ene siden, og oppgradering mot dagens standard på den andre siden. Først og fremst isolerer man tak og gulv og stopper trekken ved overganger, men her er det også store utsatte veggflater. I Villa Granbakken er det mulig å etterisolere fra utsiden fra et estetisk synspunkt, da huset har et langt takutstikk.

Isolasjonstabbe
En gang i tiden er huset forsøkt etterisolert med å sprøyte inn bygningsskum mellom panel og tømmervegg. En uheldig løsning da luftingen blir ødelagt og gamle råteskader er blitt forsterket og nye oppstått. Viktig at panelet har en god utlekting, for lufting og uttørking på baksiden av ytterpanelet. Innestengt fuktighet bak malingen er den vanligste årsaken til avskalling. Det bør også være utlufting øverst på veggen og under vinduene.  Vi må ta ned panelet for å få fjernet bygningsskummet, som smuldrer opp og må støvsuges bort.

Bevaring av vindusomramminger og panel
Vindusomramminger og pynt blir demontert for restaurering. Vi fjerner gammel maling og reparerer råteskader. Noe må kopieres og lages på nytt. Panelet blir forsiktig tatt ned, for om mulig å kunne bevare en del. Dette er imidlertid ikke enkelt da det gamle panelet er sprøtt og har lett for å sprekke.

Isolering
Fra gammelt av er tømmerveggen tettet/dyttet med hampstrie. Vi legger på vindsperre, lekter ut på nytt og isolerer, før nytt og gammelt panel kommer på igjen. Siden dette er et hus med mye pynt, må det gjøres en del tilpasninger, når veggen kommer lenger ut.

I Rosenborggata er det BN-bygg, som tar ytterveggene i samarbeid med våre egne snekkere.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære historien å kjenne
Lære bygningen å kjenne
Mulighetsrommet
Nytt Tak
Restaurere vinduer
Tapeter
Maling utvendig

09.02.2022

Les også