Trinn for trinn i Villa Granbakken – Mulighetsrommet

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Mulighetsrommet

Før vi går i gang med en større rehabilitering, må vi orientere oss på mange områder. Hva kan huset brukes til? Hva skal bevares og hva kan endres? Det er viktig å tilegne seg kunnskap, slik at en kjenner verdien av det eksisterende. Vi må også kunne kjenne igjen godt håndverk og gode materialer, når vi ser dem.

Konsultere antikvariske myndigheter om muligheter
En forutsetning for å ta vare på gamle verneverdige hus er å sikre at de fortsatt kan brukes, og som regel vil det være behov for å gjøre endringer og tilpasninger for å møte dagens behov. Dette det gjelder bl.a. tekniske krav, energiforbruk og funksjonalitet. Da er det viktig å få oversikt over hvilke rammer vi kan jobbe innenfor i en tidlig fase. Her har vi alltid en tett dialog og samarbeid med byantikvaren som gir råd og hjelper oss å se løsninger og muligheter. Noen endringer er også søknadspliktige.

Hente inn fagkompetanse
Når rammene er klare kan vi begynne planleggingen sammen med forskjellige fagfolk. I Villa Granbakken trenger vi både kunsthistorisk kompetanse, kunnskap om gamle håndverksteknikker, håndverkere som er spesialister på bevaring og rehabilitering, men også arkitekter som kan ivareta både estetiske og funksjonelle hensyn. 

Egen fagkompetanse
Vi er også så heldig å ha kompetanse på huset – egne ansatte. Vi har prosjektledere, arkitekt, snekkere, malere og murere, som tilsammen har mange års erfaring med både rehabilitering av gamle gårder og erfaring med å bygge nye moderne lokaler. Så her kan vi få det beste fra to verdener.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære historien å kjenne
Lære bygningen å kjenne
Nytt Tak
Restaurere vinduer
Etterisolering
Tapeter
Maling Utvendig

01.10.2021

Les også