Vi bygger det nye og tar vare på det gamle – Koteng Eiendom

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle

Fasaden til Krambugata 2 i Trondheim

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.
Vi er langsiktige både i utforming, investeringer og løsninger.

For oss er det viktig å ha kunnskapen «på huset».
Det gir oss høy kompetanse innen mange fagfelt.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Ledige lokaler

Vi har store og små kontorlokaler,
både i Midtbyen og i randsonen.

Se ledige lokaler

Typisk kontorlandskap

Våre eiendommer

Vi eier ca. 60 eiendommer i Trondheim og omegn.

Se våre eiendommer

Fullriggerøya på Grilstad Marina i solnedgang

Våre boligprosjekter

Koteng Bolig utvikler og bygger boliger for salg, som egne prosjekter eller i samarbeid med andre boligutviklere.

Se Koteng Bolig

Våre ansatte Koteng

Om oss

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjons-, lager- og butikklokaler og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Les om Koteng

Bilde av gangveg og fellesareal på Grilstad Marina

Grønn strategi

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, der målet er å minske klimagassutslipp og forbruke mindre ressurser.

Les om Grønn strategi

Prosjektavdelingen i arbeid

Aktuelt

I aktuelt formidler vi arbeidet til våre arbeidsglade ansatte og kommer tett på våre prosjekter. Du vil også her bli kjent med mange av våre leietakere.

Les vår blogg