Trinn for trinn i Villa Granbakken – Restaurere vinduer

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Restaurere vinduer

Det er mange vakre og ulike vinduer i Villa Granbakken. Gamle vinduer (1896) har ofte god kvalitet og rammen er laget av utvalgt tremateriale. Vi ønsker derfor å restaurere disse. Til å gjøre denne jobben har vi valgt Gjenbygg AS. Iakob Sømme og Lina Jernberg er tradisjonshåndverkere med lang erfaring med bygningsvern og kunnskap langt utover vindusrestaurering.

Vindusrammene er originale, men noen av glassene er skiftet ut. Der det er mulig taes vinduet ut i sin helhet, slik at det blir bedre arbeidsforhold. Glassene tas ut og maling fjernes både utvendig og innvendig.  Noe treverk er utsatt for råte og må skiftes ut. Også enkelte hjørnebeslag er modne for utskiftning. Artig: Vi bestiller nye beslag fra samme leverandøren som leverte i 1896 – Eskilstuna kulturbeslag.

De gamle glassene er utrolig tykke, tunge og av høy kvalitet. Vi kan se at de belaster vindusrammene i for stor grad, så vi velger å skifte ut med lettere, moderne glass i slagvinduene.

Når malingen fjernes lag for lag, prøver vi å finne den opprinnelige fargen på vinduene og eksteriøret, for å se om vi kan gjenskape den opprinnelige fargepalletten.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære historien å kjenne
Lære bygningen å kjenne
Mulighetsrommet
Nytt Tak
Etterisolering
Tapeter
Maling utvendig

30.11.2021

Les også