Vi bygger det nye og tar vare på det gamle – Koteng Eiendom

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle

Fasaden til Digs

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.
Vi er langsiktige både i utforming, investeringer og løsninger.

For oss er det viktig å ha kunnskapen «på huset».
Det gir oss høy kompetanse innen mange fagfelt.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Vi søker
Systemingeniør drift

Er du en person som har erfaring innen byggautomasjon og ønsker å jobbe med optimalisering og drift av større eiendomsmasse?

Travbanevegen 2

Våre eiendommer

Vi eier ca. 60 eiendommer i Trondheim og omegn.

2023 Tungaveien 30 Ny fasade
Kontorlandskap i Skippergata 14, Trondheim
Kontorlandskap i Skippergata 14, Trondheim

Ledige lokaler

Vi har store og små kontorlokaler,
både i Midtbyen og i randsonen.

Fullriggerøya på Grilstad Marina i solnedgang

Våre boligprosjekter

Koteng Bolig utvikler og bygger boliger for salg, som egne prosjekter eller i samarbeid med andre boligutviklere.

Fullriggerøya på Grilstad Marina i solnedgang
Leangen Næringsbygg

Våre næringsprosjekter

De nærmeste årene skal vi bygge ut 70 000m2
næringslokaler i Trondheim, både eksisterende eiendommer
som bygges ut og tomter som er regulert til næringsformål.

Våre ansatte Koteng

Om oss

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjons-, lager- og butikklokaler og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Bilde av gangveg og fellesareal på Grilstad Marina
Bilde av gangveg og fellesareal på Grilstad Marina

Grønn strategi

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, der målet er å minske klimagassutslipp og forbruke mindre ressurser.

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle