Vi bygger det nye og tar vare på det gamle – Koteng Eiendom

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.
Vi er langsiktige både i utforming, investeringer og løsninger.

For oss er det viktig å ha kunnskapen «på huset».
Det gir oss høy kompetanse innen mange fagfelt.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Aktuelt

Vi søker etter flere folk på laget.
Sjekk ut våre ledige stillinger

Typisk kontorlandskap

Ledige lokaler

Vi har store og små kontorlokaler,
både i Midtbyen og i randsonen.

Våre eiendommer

Vi eier ca. 60 eiendommer i Trondheim og omegn.

Fullriggerøya på Grilstad Marina i solnedgang

Våre boligprosjekter

Koteng Bolig utvikler og bygger boliger for salg, som egne prosjekter eller i samarbeid med andre boligutviklere.

Våre næringsprosjekter

De nærmeste årene skal vi bygge ut 70 000 m2 næringslokaler i Trondheim, både eksisterende eiendommer som bygges ut og
tomter som er regulert til næringsformål.

Våre ansatte Koteng

Om oss

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjons-, lager- og butikklokaler og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.

Bilde av gangveg og fellesareal på Grilstad Marina

Grønn strategi

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, der målet er å minske klimagassutslipp og forbruke mindre ressurser.

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle