Trinn for trinn i Villa Granbakken – Lære historien å kjenne

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Lære historien å kjenne

I oktober tok vi over denne fantastiske eiendommen i Rosenborg gate 31. Villa Granbakken ble bygd av grunnlegger og direktør på Øren mekaniske verksted, ingeniør Edvard I. Olsen, men ble solgt til familien Schrøder tidlig på 30-tallet. På starten av 1980-tallet tok Arnold Stendahl over, og eiendommen har vært i familien Stendahls eie fram til vi overtok 1. oktober 2020.

Vanligvis bruker vi en del tid på å finne materiell som kan hjelpe oss å finne hvordan bygningen var før alle rehabiliteringer og ombygginger, men denne villaen er i stor grad i original stand. Veldig få endringer er utført oppgjennom årene. Vi har uansett prøvd å finne bakgrunnsmaterieale gjennom våre faste kanaler.  NTNU Universitetsbiblioteket, Sverresborg Trøndelag folkemuseum , som ivaretar Schrøder sitt fotoarkiv og Trondheim byarkiv. Vi har også etter hvert bygd oss opp et lite Trondheimsbibliotek selv, som ofte gir oss nyttig informasjon.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære bygningen å kjenne
Mulighetsrommet
Nytt Tak
Restaurere vinduer
Etterisolering
Maling utvendig

19.02.2021

Les også