Trinn for trinn i Villa Granbakken – Lære historien å kjenne

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Lære historien å kjenne

I oktober tok vi over denne fantastiske eiendommen i Rosenborg gate 31. Villa Granbakken ble bygd av grunnlegger og direktør på Øren mekaniske verksted, ingeniør Edvard I. Olsen, men ble solgt til familien Schrøder tidlig på 30-tallet. På starten av 1980-tallet tok Arnold Stendahl over, og eiendommen har vært i familien Stendahls eie fram til vi overtok 1. oktober 2020.

Vanligvis bruker vi en del tid på å finne materiell som kan hjelpe oss å finne hvordan bygningen var før alle rehabiliteringer og ombygginger, men denne villaen er i stor grad i original stand. Veldig få endringer er utført oppgjennom årene. Vi har uansett prøvd å finne bakgrunnsmaterieale gjennom våre faste kanaler.  NTNU Universitetsbiblioteket, Sverresborg Trøndelag folkemuseum , som ivaretar Schrøder sitt fotoarkiv og Trondheim byarkiv. Vi har også etter hvert bygd oss opp et lite Trondheimsbibliotek selv, som ofte gir oss nyttig informasjon.

Les mer om eiendommen.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære bygningen å kjenne
Mulighetsrommet
Nytt Tak
Restaurere vinduer
Etterisolering

19.02.2021

Les også