Næringsprosjekter i Trondheim og omegn

Næringsprosjekter

De nærmeste årene skal vi bygge ut 70 000 m2 næringslokaler i Trondheim.
Det gjelder både eksisterende eiendommer som bygges ut og
tomter som er regulert til næringsformål.

Vår egen prosjektavdeling jobber med både utvikling/planarbeid, prosjektering og prosjektledelse .
Vi foretrekker delentrepriser, noe som gjør at vi får bedre kontroll og mer fleksible prosjekter.

Vi har egne folk som jobber med planarbeid, prosjektering og prosjektledelse internt.

Vi foretrekker delentrepriser, noe som gjør at vi får bedre kontroll og mer fleksible prosjekter.