Om Koteng

Om Koteng

Koteng er et førende eiendomsselskap i Trondheim.
Eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 310 mill. Selskapet er eid av Ivar, Aurora, Imre og Hedda Koteng.

Kunnskapen på huset

Vår filosofi er at vi i stor grad skal ha kunnskapen «på huset».
Det betyr at vi er sammensatt av mange yrkesgrupper. Dette gjør at vi blir nærmere oppgavene og problemstillingene og «løfter» sammen. Det blir kortere vei til løsning og derfor tids- og kostnadsbesparende. Dette nyter våre leietakere godt av.

Driftsavdeling

Vi har en driftsavdeling med egne vaktmestere
som alle har forskjellig fagbakgrunn og som i tillegg er styrket med fagkompetanse på VVS, energi, brannforebyggende og teknisk tegning. Beslutningsveien er kort og kunnskapen lett tilgjengelig. Egne vaktmestre, med egen portefølje, skaper forutsigbarhet og trygghet både for leietakerne og oss.

Vedlikehold og ombygging

På avdelingen for vedlikehold og ombygging, har vi egne snekkere og malere.
Et stort fortrinn, da vi kan agere raskt, med fagfolk som kjenner bygningene.

Forvaltning

Vi fører alt regnskap selv,
det gir oss fortløpende god oversikt og kontroll.

Det å ha egne folk som markedsfører og leier ut,
som kjenner eiendommene godt og også har kunnskap om drift og vedlikehold,
regner vi som et konkurransefortrinn.
Vi har egen interiørarkitekt på huset som raskt tegner ut forslag og
bidrar med løsninger til leietakerne.

Prosjekt boligsalg og nye næringsbygg

Vi har egne folk som jobber med planarbeid, prosjektering og prosjektledelse.
Vi foretrekker delentrepriser, noe som gjør at vi får
bedre kontroll og mer fleksibilitet i prosjektene.
De neste  årene skal vi bygge ut 70.000 m2 næringsbygg for kr. 1,75 mrd.
Våre boligprosjekter kan du lese mer om på www.kotengbolig.no.

Logo Koteng Eiendom AS
Våre ansatte fellesbilde