Ny fiskehall i Ravnkloa

Ravnkloa Koteng Eiendom

Ny fiskehall i Ravnkloa

En ny fiskehall, i mulig kombinasjon med en eller flere cafe/restauranter, skal nå realiseres i et nytt samarbeid mellom Trondheim Havn, Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom.

Den historisk betydningsfulle eiendommen i enden av Munkegaten eies av Trondheim Havn. Det har vært allmenning i Ravnkloa siden før 1700-tallet og fisketorg siden sent på 1800-tallet. Dagens fiskehall ble oppført på slutten av 1990-tallet. I tillegg til eiendommen i Ravnkloa, forvalter Trondheim Havn også Vestre Kanal og ulike eiendommer rundt, samt kaier i området. Ravnklo-kaiene benyttes av blant andre Munkholmbåtene og NTNUs nye autonome og elektriske ferge milliAmpere II. I tillegg brukes Ravnklo-kaiene som anløpssted for kongefamilien når de ankommer Trondheim sjøveien og benytter kongesjaluppen.

«Nye byggtekniske krav til blant annet ventilasjon og kjølemedium gjør at fiskehallen slik den fremstår i dag ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt. Vi ønsker derfor å utvikle en ny fiskehall som også vil kunne romme flere andre funksjoner», forklarer havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

 

Nytt samarbeidsselskap ser dagens lys

Prosjektet i Ravnkloa skal realiseres gjennom et nytt selskap som vil bli eid av Trondheim Havn, Koteng Eiendom og E.C Dahls Eiendom. «Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom har lang erfaring med utvikling av handels- og sentrumseiendommer i Trondheim, der vår eiendomskompetanse primært ligger innen havne- og industrieiendom. Sammen utfyller vi hverandre godt kompetansemessig og gjennom tidligere samarbeid og prosjekter kjenner vi hverandre godt. Det er alltid et godt sted å starte», sier Kusslid.

 

Fiskehall og serveringssteder

Fiskeutsalget har de siste tiårene ikke vært nok til å tiltrekke et tilstrekkelig kundegrunnlag, og Ravnkloa er ikke lengre et naturlig sted å besøke og oppleve når man er på bytur. Nå er det kun Munkholmbåtene igjen.

«Vi er derfor nødt til å tenke nytt og ambisiøst om vi igjen skal gjøre Ravnkloa til en attraktiv møteplass og handelssted for sjømat. Det er nødvendig både å styrke attraksjonsverdien knyttet til selve fiskehallen, og å legge til rette for at Ravnkloa blir et mer naturlig sted å ferdes» sier Svein Erik Nordbotten i E.C.Dahls Eiendom.

«Gjennom dette samarbeidet vil vi sørge for å gjøre en grundig jobb med å utforme nye planer for Ravnkloa, både det bygningsmessige og innholdet. Fiskehallen bør utvides med flere serveringssteder, og byrommet bør tas i bruk til markedsfunksjoner og uteservering. Bygget bør også kunne utvikles til å bli en attraksjon i seg selv. Ettersom båttrafikken har fått mindre betydning, er ikke Ravnkloa lengre et naturlig knutepunkt, og stedet er blitt en omveg for de fleste som bruker Midtbyen. Gangtrafikken i Ravnkloa og nedre del av Munkegata er ytterligere redusert de siste årene etter at kollektivterminalen ble flyttet til Prinsenkrysset.

Vi vil derfor også benytte anledningen til å oppfordre Trondheim kommune til å løfte fram igjen planene for ei ny gangbru over kanalen i Ravnkloa, som lenge har vært et prosjekt i Miljøpakken. Ei ny bru på østsiden av Ravnkloløpet vil gi en kort og naturlig gang- og sykkelforbindelse til Midtbyen fra Sentralstasjonen, viktige publikumsfunksjoner og mange arbeidsplasser på Brattøra. En ny gangbru over Kanalen vil sørge for Ravnkloa igjen kan bli et naturlig møtested i byen, og samtidig gi Munkegata et løft som byens viktigste hovedgate, sier Nordbotten.

 

Midlertidig bruk

«Vi vil straks ta fatt på oppgaven med både byggeplaner og innhold. Utvikling av Ravnkloa vil være av stor betydning for vitalisering av Midtbyen, og det er ønskelig med en tett dialog med Trondheim kommune. Det forventes også at prosjektet vil ha allmenn interesse, og det er naturlig at det gjennomføres en arkitektkonkurranse som et første steg. Dersom det kreves reguleringsplan, vil vi umiddelbart starte arbeidet med dette», sier Ivar Koteng i Koteng Eiendom.

«Parallelt med planarbeidet vil vi arbeide med innholdet og løsninger for ny drift. Vi ønsker også å legge til rette for midlertidig bruk som kan sørge for å holde aktiviteten i området i gang i påvente av bygningsmessige endringer. Dette kan være utsalg, marked, servering og festivaler, gjerne knyttet til Ravnkloas historiske funksjon som fiskemarked og møtested. Vi ønsker derfor også å komme i kontakt med ulike aktører som kan tenke seg å benytte dagens lokaler», sier Koteng.

Parallelle oppdrag

15.september var det oppstartsmøte for parallelle oppdrag, hvor fire arkitektkontor er invitert til å delta:
Bergersen Arkitekter, Askim/Lantto og Key Arkitekter, HUS Arkitekter og Pir 2.
Målet er å få belyst ulike arkitektoniske konsepter og grep som viser hvordan en ny fiskehall i Ravnkloa kan utvikles til igjen å bli en attraktiv og pulserende møteplass i Midtbyen.
Frist for innlevering av forslag er 10.november

De ulike forslagene vil stilles ut i Ravnkloa.

Kontaktinformasjon:

06.06.2023

Les også

Torgård nedre næringstomt

Næringstomt klar til utvikling på Torgård

Bruksområde

Industri / lager

Beliggenhet

Torgård

Uforpliktende visning?

Kontakt oss

Torgård nedre næringstomt

Byggeklar næringstomt i Trondheim sør, med lett tilgang til E6. Eiendommen er regulert med formål for industri/lager.

Torgård nedre næringstomt

Attraktivt logistikkområde

Eiendommen har meget god tilgjengelighet fra E6

Faktainformasjon

Eier: Torgård tomt 2 AS
Org.nr: 819 461 252
Gnr./Bnr: 311/30
Bruksområde: Industri / lager
Areal: 2664m2
Eiendomsgrunn: 6 400m2

Ledige lokaler

Utviklingsklar næringstomt for potensiell leietaker på Torgård. Vi har tegnet et forslag på kombinasjonsbygg med lager og kontoravdeling i samme bygg.

Historie

Kjøpmannsgt. 51 ble bygd av konsul Einar Gram i 1853. Han overtok eiendommen etter Jacob S. Gram. De drev med trelast. Bryggen har hatt mange forskjellige eiere opp gjennom tida. I 1913 ble brygga eid av Norman Statland, og da ble det bygd stall i 1. etg. Joh. Brobakke & Sønn eide brygga fra 1940 og fram til 1986.

På 70-tallet innredet de forretningslokaler i 1. etg. og et mindre kontor i 2. etg., men 3/4 deler av brygga var fremdeles lager. Vi tok over i 1986 og har siden totalrehabilitert til kontor- og forretningslokaler.

Ja
Nei
Nei

Kontaktinfo

Lokalene kan leies samlet eller etasjevis, utbedres eller ombygges
etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og egne håndverkere, som utfører de planlagte endringene.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker
en uforpliktende befaring.

Skreddersydd for din bedrift

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

  Se personvernpolicy

  Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

  Øysand næringstomt

  Bruksområde

  Lager/verksted/forretning

  Beliggenhet

  Øysand

  Uforpliktende visning?

  Kontakt oss

  Øysand næringstomt

  Utviklingsklar næringstomt for potensiell leietaker på Øysand. Regulert med formål om forretning, lager og verksted. Kontor tillates i tilknytning til dette. Det er gode parkeringsforhold på eiendommen.

  Øysand næringstomt

  Attraktivt logistikkområde

  Eiendommen ligger i et knutepunkt for ferdsel mellom Melhus, Orkdal, Trondheim m.fl.  Beliggende på Nordre Industriområde ca. 20 min. med bil fra Trondheim sentrum.

  Faktainformasjon

  Eier: Øysandvegen 265 AS
  Org.nr: 928 783 375
  Gnr./Bnr: 1/151
  Bruksområde: Lager/verksted/forretning
  Areal: 5 600m2
  Eiendomsgrunn: 14 600m2

  Ledige lokaler

  Utviklingsklar næringstomt for potensiell leietaker på Øysand. Regulert for lager/verksted/forretning.

  Historie

  Kjøpmannsgt. 51 ble bygd av konsul Einar Gram i 1853. Han overtok eiendommen etter Jacob S. Gram. De drev med trelast. Bryggen har hatt mange forskjellige eiere opp gjennom tida. I 1913 ble brygga eid av Norman Statland, og da ble det bygd stall i 1. etg. Joh. Brobakke & Sønn eide brygga fra 1940 og fram til 1986.

  På 70-tallet innredet de forretningslokaler i 1. etg. og et mindre kontor i 2. etg., men 3/4 deler av brygga var fremdeles lager. Vi tok over i 1986 og har siden totalrehabilitert til kontor- og forretningslokaler.

  Ja
  Nei
  Nei

  Kontaktinfo

  Lokalene kan leies samlet eller etasjevis, utbedres eller ombygges
  etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og egne håndverkere, som utfører de planlagte endringene.

  Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker
  en uforpliktende befaring.

  Skreddersydd for din bedrift

  Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

   Se personvernpolicy

   Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

   Torgård næringstomt

   Næringstomt klar til utvikling på Torgård

   Bruksområde

   Industri / lager

   Beliggenhet

   Torgård

   Uforpliktende visning?

   Kontakt oss

   Torgård næringstomt

   Byggeklar næringstomt i Trondheim sør, med lett tilgang til E6. Eiendommen er regulert med formål for industri/lager. Store deler av tomta går under høyspent, og bygging er dermed begrenset. Mye plass til parkering av maskiner etc. ute på plassen.

   Torgård næringstomt

   Attraktivt logistikkområde

   Eiendommen har meget god tilgjengelighet fra E6

   Faktainformasjon

   Eier: Torgård tomt 1 AS
   Org.nr: 819 461 252
   Gnr./Bnr: 310/20
   Bruksområde: Industri / lager
   Areal: 5000m2
   Eiendomsgrunn: 14 000m2

   Ledige lokaler

   Utviklingsklar næringstomt for potensiell leietaker på Torgård. Vi har tegnet et forslag på kombinasjonsbygg med lager og kontoravdeling i samme bygg. Gesimshøyde 12 meter. Det er også mulighet for å bygge et bygg på 450m2 i andre enden av tomta.
   Se foreslått plan i bildene under.

   Historie

   Kjøpmannsgt. 51 ble bygd av konsul Einar Gram i 1853. Han overtok eiendommen etter Jacob S. Gram. De drev med trelast. Bryggen har hatt mange forskjellige eiere opp gjennom tida. I 1913 ble brygga eid av Norman Statland, og da ble det bygd stall i 1. etg. Joh. Brobakke & Sønn eide brygga fra 1940 og fram til 1986.

   På 70-tallet innredet de forretningslokaler i 1. etg. og et mindre kontor i 2. etg., men 3/4 deler av brygga var fremdeles lager. Vi tok over i 1986 og har siden totalrehabilitert til kontor- og forretningslokaler.

   Ja
   Nei
   Nei

   Bildegalleri

   Kontaktinfo

   Lokalene kan leies samlet eller etasjevis, utbedres eller ombygges
   etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og egne håndverkere, som utfører de planlagte endringene.

   Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker
   en uforpliktende befaring.

   Skreddersydd for din bedrift

   Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

    Se personvernpolicy

    Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

    Grilstad Næringstomt

    Bruksområde

    Kontor, lager og produksjon

    Tomt størrelse

    7300m2

    Potensiale bygg

    10 000m2

    Ferdigstilles

    Ubestemt

    Næringstomt for utbygging

    Den gjenstående næringstomten har et utbyggingspotensiale på ca. 10 000 m2.

    Grilstad Marina er et fantastisk byutviklingområde bygd opp på en kunstig oppbygd halvøy og øy. Her er en god miks av boliger, næringslokaler og rekreasjonsområder.

    Næringsdelen – Grilstad Næring er bygd opp siden 2008 av Koteng Eiendom og Grilstad Marina. 65 000m2 moderne lokaler fordelt på kontor, produksjon og forretning. Området kan passe bra for leietakere som i tillegg til kontor, trenger laboratorium, mekanisk verksted eller utviklingsavdelinger med god takhøyde. Her er det store forhold med gode muligheter for skalering, både opp og ned.

    Kontaktinfo

    Lokalene kan leies samlet eller etasjevis/seksjonsvis, og bygges etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning.

    Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

    Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

     Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

     Se personvernpolicy

     Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

     Torgårdsvegen 26

     2022-12-Torgårdsveien-26-under-bygging

     Torgårdsvegen 26

     Nytt kombinasjonsbygg

     Bruksområde

     Lager og produksjon

     Størrelse

     4850m2

     Kontorlokaler

     Fra 300 – 900m2

     Ferdigstilles

     2023

     Moderne kombinasjonsbygg

     I mai 2022 startet vi byggingen av et kombinasjonsbygg kontor, lager og produksjon. I underkant av halvparten av bygget skal leies av Ernestus Skilt og Reklame as, andre leietakere er Glassbygg og Gymsport AS, som skal flytte inn våren 2023.  Resten er ledig for ny leietaker.

     Eiendommen har meget god tilgjengelighet fra E6

     Følgende er ledig i bygget:

     – Lager/produksjon: ca 908 m2
     – Kontordel på mesanin: ca 300 m2

     Kontaktinfo

     Lokalene kan leies samlet eller etasjevis/seksjonsvis, og bygges etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning.

     Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

     Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

      Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

      Se personvernpolicy

      Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

      Klæbuveien 194

      Klæbuveien 194

      Nytt næringsbygg i ny bydel

      Bruksområde

      Kontor

      Størrelse

      6090m2

      Kontorlokaler

      Fra 300 – 6090m2

      Ferdigstilles

      2025

      Moderne tilbygg til eksisterende kontorbygg

      Klæbuveien 194 er en markant eiendom, gunstig plassert ved omkjøringsveien på Sluppen. Her har vi fått rammetillatelse for et tilbygg på 6.090 m2. Dette blir et fleksibelt kontorbygg for utleie til en eller flere virksomheter. Bygget blir i 5 etasjer, i tillegg kommer parkeringskjeller. Reguleringsarkitekt er Skibnes Arkitekter.

      Som leietaker vil du ta aktiv del i tilpasningen av lokalene. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og vår egen prosjektorganisasjon står for de planlagte endringene.

      Dette får du som leietaker

      Bygget utvikles med stor fleksibilitet, avhengig av leietakers størrelse og behov. Store virksomheter har mulighet til å tilpasse en etasje eller to for seg selv, mens mindre virksomheter kan ta plass i mindre seksjoner fra 300m2.

      Egenskaper

      • Fleksible planløsninger
      • Gjennomlys i alle kontorlokaler

      Fasiliteter

      • Treningsrom og garderober
      • Fellesområder med arbeidssoner
      • Felles møteromsavdeling og kantine
      • Sykkelparkering med lademulighet, vask- og servicestasjon
      • God parkeringsdekning under tak med lademulighet
      • Gunstig profilering mot E6

      Et område i utvikling

      Sentralt plassert ved omkjøringsveien- E6 på Sluppen, med enkel adkomst både nordfra og sørfra.
      Sluppenområdet er et område i utvikling og har endret seg fra 60-tallets industri- og lagerpreg, til et område med flere nye og spennende kontorbygg.

      Kontaktinfo

      Lokalene kan leies samlet eller etasjevis/seksjonsvis, og bygges etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning.

      Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

      Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

       Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

       Se personvernpolicy

       Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.

       Leangen næringsbygg

       Leangen Næringsbygg

       Leangen næringsbygg

       Nytt næringsbygg i ny bydel

       Bruksområde

       Kontor

       Størrelse

       9200m2

       Størrelse på lokaler

       Fra 300 – 9200m2

       Ferdigstilles

       Høsten 2023

       Nytt næringsbygg på gamle Travbanen

       Leietaker for hele bygget blir Nordic Semiconductor. De er en aktiv del av tilpassingen av lokalene, sammen med vår egen prosjektorganisasjon og forvaltning.

       Planarbeid byggetrinn 2

       Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Travbanevegen 4A, 4B og 6 B, gnr/bnr.: 4/70, 4/40, 4/39 og 4/87. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ny  kontor- og næringsbebyggelse langs Travbanevegen.

       Les mer og se oversikt over planområdet

       Bærekraftige tiltak på Leangen

       I tråd med Koteng Eiendom sine verdier og bærekraftstrategi er det stort søkelys på bærekraftige tiltak for å redusere både klimagassutslipp og bruken av jomfruelige ressurser.

       Les mer om Grønn strategi på Leangen

       Vi bygger en ny bydel

       Den gamle Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser,  men skal også gi plass til næringsvirksomhet. Totalt  er det lagt til rette for 30 000 m2 til næring og offentlige tjenester. Her kan du få mer info om visjonene for området.

       Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser; byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen som blir viktige forbindelser i og gjennom området. Utforsk mer i vår 3D-modell.

       Innendørs sykkelparkering

       Innendørs parkering i parkeringsgarasje vil ha lademulighet for elbiler. Her kommer også sykkelparkering og mulighet for lading av elsykler. Sykkelparkeringen inneholder også en egen servicestasjon der man kan vaske sykkelen.

       Inspirerende uteområder

       På byggets sydside ligger en hyggelig utendørs møteplass som har direkte tilgang til byggets kafé. Herfra kan du gå på Leangens natursti, som er et grøntdrag som strekker seg ca. 600 meter på tvers av den nye bydelen.

       Kontaktinfo

       Dette prosjektet er leid ut i sin helhet, men ønsker du å flytte inn i et nybygg, må du gjerne se på våre andre prosjekter.

       Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

       Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

        Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

        Se personvernpolicy

        Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.