Grønn strategi på Leangen

GRØNN STRATEGI PÅ LEANGEN

I utviklingen og byggingen av Leangen næringsbygg har vi fokus på å skape et moderne og attraktivt kontorbygg med fokus på bærekraftige løsninger. Vi ønsker å sette et så lite fotavtrykk som mulig. Dette jobber vi med hver dag, systematisk og fortløpende. Dette kaller vi: Grønn strategi.

Den største miljøgevinsten får vi gjennom langsiktigheten, fleksibilitet, gode løsninger og gode materialvalg. Vi bygger hus som vi i etterkant drifter selv. Vi har opparbeidet kunnskap og bred kompetanse som gjør at vi tar valg som effektiviserer driften og energiforbruket.

Energi

Ambisjon om passivhusnivå på konstruksjonen. En effektiv bergvarmepumpe håndterer oppvarmingsbehovet.

Hele taket dekkes av solceller med lavt CO2-avtrykk dekker inn deler av elbehovet. Overskudd av varme om sommeren akkumuleres i brønnpark for lagring til kalde perioder

Gjenbruk

Bygget er utformet med stor grad av fleksibilitet slik at leietagertilpasninger kan gjøres uten for store strukturelle endringer.

Ombruk og bærekraft

Det bygges med vekt på sirkulære løsninger. Det vil blant annet benyttes ombrukt teglstein i fasaden. Dette vil redusere CO2 utslippet med 131 tonn. Ombruk løser begge de to store utfordringene vi står overfor knyttet til klimagassutslipp og ressursoverforbruk. Klimagassutslipp fordi vi sparer energi og dermed utslipp knyttet til produksjon, og ressurser fordi vi naturlig nok ikke trenger å hente ut ressurser for å lage nytt.
Treverk fra stallene og andre bygninger vil også brukes på nytt. I tillegg vurderes løsninger for ombruk av stål i konstruksjonen, gips, isolasjon, glass og systemvegger.

Klimagassutslipp

Vi har en ambisjon om minst 40% reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med et standard kontorbygg bygget etter gjeldene tekniske krav.

Dette oppnås med materialvalg som har lave CO2-utslipp i produksjon, eksempelvis lavkarbon betong, gode energiløsninger samt ombruk av materialer der det er mulig

Sentral beliggenhet

Sentral beliggenhet med kort vei til alt. Bynært, ved kollektivtrasèer og hovedveier. Det du trenger av servicefunksjoner blir å finne på området. Du kan til og med bo her.

Leangen Næringsbygg

Mobilitet

Bygget har en god beliggenhet i forhold til kollektivtilbud. Stoppested for Metrobuss, buss og flybuss ved området. Kort veg til Leangen og Rotvoll stasjon Kjører du bil er det kort vei til E6 og Omkjøringsveien. Bygget har egen parkering både ute og inne.

Foretrekker du sykkel, så går hovedsykkeltraseen går gjennom området. Det blir innendørs sykkelparkering med garderober.

Miljøstasjon

Egen miljøstasjon for høy grad av sortering

Kontaktinfo

Lokalene kan leies samlet eller etasjevis, utbedres eller ombygges etter den enkelte leietakers behov. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og egne håndverkere, som utfører de planlagte endringene.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

 Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

    Se personvernpolicy

    Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.