Trinn for trinn i Villa Granbakken – Lære bygningen å kjenne

Trinn for trinn i Villa Granbakken –
Lære bygningen å kjenne

Tilstandsvurdering
Etter overtakelse av en gård, må vi gjøre oss kjent med bygningen. Prosjektleder, byggeleder og snekkere skaffer seg et overblikk over hvordan tilstanden egentlig er. Tak, kledning, vinduer, dører, isolering, det elektriske anlegget, VVS, kjeller, drenering. Skader og ødeleggelser. Kanskje må det noen strakstiltak til.

Billedokumentasjon
Vi dokumenterer med bilder etasje for etasje, rom for rom og alle detaljer. Systematisk, men også fortløpende. Spesielt er dette viktig, når en må rive ned for å bygge opp igjen.

Tegninger
Ofte finnes det enkle tegninger på byarkivet, som vi kan bruke som grunnlag. Vår egne tekniske tegnere sørger for å digitalisere, oppdatere og kvalitetssikre tegningene.

Etter hvert får vi et bilde av hva som skal til for å få bygningen beboelig, med nåtidens krav til bekvemmeligheter. Dette gjelder for eksempel kjøkken, bad og toalett, varme og ventilering. Da blir det neste å finne utav hvilke muligheter en har og hvilke løsninger en skal gå for.

Les flere innlegg i Trinn for trinn i Villa Granbakken:
Lære historien å kjenne
Mulighetsrommet
Nytt Tak
Restaurere vinduer
Etterisolering
Maling utvendig

17.03.2021

Les også