Hege Rimol 30 år i Koteng Eiendom

 Hege Rimol 30 år i Koteng Eiendom

I år er det 30 år siden Hege Rimol begynte å jobbe for Ivar Koteng. I den forbindelse har hun fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Det startet med en praksisplass etter videregående og siden har hun vært her. Hege er, og har vært involvert i de fleste administrative områder i selskapet. Hun innehar en unik oversikt, er engasjert og i tillegg veldig hjelpsom. I dag er det  IT og administrasjon av driftsselskapet som er hovedansvarsområdet.

24.10.2023

Les også