Grønt på Leangen

Grønt på Leangen

På Leangen er det plantet 150 busker og trær som skal få vokse seg store mens det foregår bygging på tomta.  Etter noen år når de har fått vokst seg store nok, skal de brukes på de ulike grøntområdene. Furu, hvitrogn og syrin passes godt på av blant annet vår gartner Hilde.

01.08.2023

Les også