På besøk hos Presthus Frivilligsentral

På besøk hos Presthus frivilligsentral – Singersnella

Presthus frivilligsentral ligger under Stiftelsen Voll gård og har et systue-prosjekt gående i Kjøpmannsgata 29. Randi Bakken er opplæringsleder og mentor. Formålet er å få til et levebrød gjennom sømmen, samtidig som du får ta en aktiv del i det norske samfunnet.

9 damer + 2 undervisere fra tilsammen 9 nasjoner holder til i disse lokalene. I tillegg er det frivillige som bidrar til gjennomføringen. Damene syr på oppdrag fra Husfliden. Noen er under opplæring, mens andre er dyktige både til å sy og brodere i utgangspunktet. Men alle trenger å lære seg å sy norske bunader. Første kurs var i mars 2022, mens innflytting i disse lokalene skjedde først i høst.  I løpet av et halvår har de levert 200 stakker og 200 forklær til Husfliden.

Foruten sømmen lærer de hverandres kultur å kjenne. Alle snakker norsk med hverandre, slik at norskopplæringen blir en naturlig del av hverdagen.
– En viktig arena for språk og kulturutveksling.

Prosjektet har en sammensatt finansiering. Det startet med IMDI-midler fra Trondheim kommune til utstyr. Sparebanken 1 Midt Norge og Sparebankstiftelsen SMN har sørget for symaskiner og kursmidler. I tillegg bidrar Nav med mentor-midler.

17.10.2023

Les også