Nybrottsarbeid på Vestre Rosten 77

Nybrottsarbeid på Vestre Rosten 77

For leietaker på Vestre Rosten 77 er vi i gang med å lage en internheis, fra første til fjerde etasje.

Bygget er bygd i 1985 med etterspente dekker/etasjeskiller. Det vil si at det plassbygde betongdekket, er forsterket med spenntau i plastrør fylt med grease. Når betongen var herdet strammet man tauene til ønsket kraft. Dette gir muligheter for et slankere dekke. Det brukes mindre betong og er på den måten en bærekraftig løsning.

Nå måtte vi ta hull på etasjeskillene for å gi plass til heissjakten, og spenntauene måtte kuttes. For å opprettholde kraft i spennarmeringen måtte de forankres og etterspennes. Spenntauet ble forankret med et anker spesialbestilt fra USA. Det ble også konstruert en vinkel for å møte rekkene med anker, slik at dekket ikke ble skadet. Etterspenningen skjedde med en selvkomponert manuell uttrekker, da tauendene ikke var lange nok til maskin.

Spenntauene trakk seg tilbake i varierende grad når de ble kuttet. Det ble merket med maling for å få oversikt over hvor mye de måtte spennes opp på ny. Her måtte det gjøres nye beregninger for å oppnå samme spennkraft som før.

Byggeleder Fartein Borten har gjort et godt stykke nybrottsarbeid for å få til en god løsning. Sammen med Robert Kvam, som også har bakgrunn som forskalingssnekker, RIB Per Olav Danielsen og Rakonbygg. CCL har bidratt til å finne riktig anker og mener at denne måte å løse det på aldri har vært gjort i Norge før.

17.01.2024

Les også