Brannsyn i Kjøpmannsgata

På Brannsyn i Kjøpmannsgata

I eiendomsporteføljen vår er det 29 særskilte brannobjekter. Det vil si eiendommer/virksomheter som trenger ekstra oppmerksomhet i forhold til brannsikkerhet og oppfølging.

Driftsavdelingen vår har den fortløpende oppfølgingen med ukentlige, månedlige og årlige egenkontroller av forskjellig art. I tillegg foretas det servicer og kontroller av eksterne firma på brannalarmanlegg, sprinkler og andre innretninger. Leietaker må også ha gode rutiner for sitt brannforebyggende arbeid.

En gang i året går Trøndelag brann- og redningstjeneste brannsyn på brannobjektene for å se at huseier og virksomhet har gjort jobben sin. Her er det brannmester Tone Sutterø som går med Rune Pettersen, som følger opp det brannforebyggende arbeidet hos oss og vaktmester Dag Rune Moen. Bernhard Saverimuthu er representant for leietaker Aisuma.

07.11.2023

Les også