Arkitektforslag for nye Ravnkloa

Arkitektforslag for nye Ravnkloa

Vi har gjennomført parallelloppdrag hvor disse fire arkitektene var invitert: Bergersen Arkitekter, Askim/Lantto og Key Arkitekter, HUS Arkitekter og Pir2.

Vi ønsker  å få belyst ulike arkitektoniske konsepter og grep som viser hvordan en ny fiskehall i Ravnkloa kan utvikles til igjen å bli en attraktiv og pulserende møteplass i Midtbyen.

Juryen har gjort sin vurdering
Juryen mener forslagene fra Pir 2 og Askim/Lantto/Key Arkitekter begge kan være gode utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet. Begge svarer godt på vurderingskriteriene, og har på hver sin måte gitt viktige bidrag til det videre arbeidet, les mer om begrunnelsen her.

Bakgrunn for parallelloppdrag – arkitektforslag
Ravnkloa har vært stedet for fisk- og torghandel i flere hundre år. Så lenge handelen foregikk fra lokale båter var allmenningen i enden av byens paradegate en viktig havn og pulserende møteplass. Ravnkloa er en av Trondheim store severdigheter, og viktig for byens identitet.

Fiskeutsalget har de siste tiårene ikke vært nok til å tiltrekke et tilstrekkelig kundegrunnlag. I dag går ingen naturlige ferdselsårer gjennom allmenningen. Den eneste båttrafikken av betydning, er Munkholmbåtene som drives i sommerhalvåret. Handelen har sitt tyngdepunkt på Torvet, i Nordre gate, Thomas Angells gate og østre del av Olav Tryggvasons gate. Gangtrafikken i nedre del av Munkegata er ytterligere redusert de siste årene etter at kollektivterminalen ble flyttet til Prinsenkrysset.  Ravnkloa har blitt en omveg og en utkant for de fleste som bruker Midtbyen. Det må derfor gjøres grep som kan sikre ny og bærekraftig drift av fiskemarkedet på lang sikt. Det er nødvendig både å styrke attraksjonsverdien, og å legge til rette for at byrommet blir et mer naturlig sted å ferdes. Nye byggetekniske krav gjør at fiskehallen, slik den framstår i dag, ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt. Trondheim Havn har derfor inngått samarbeid med Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom for å utvikle en ny fiskehall som kan romme flere funksjoner. Parallelloppdraget er første fase i planleggingen av den nye fiskehallen.

Mål med parallelloppdrag – arkitektforslag
Målet med parallelloppdraget er å få belyst ulike arkitektoniske konsepter og grep som viser hvordan en ny fiskehall i Ravnkloa kan utvikles til igjen å bli en attraktiv og pulserende møteplass i Midtbyen. Dette vil kunne danne grunnlaget for en ny reguleringsplan.

Bygget bør ha et klart og slående arkitektonisk uttrykk og bli en attraksjon i seg selv. Samtidig må form og uttrykk bygge opp under stedets viktige historiske betydning, og hensynta det verdifulle kulturmiljøet det er en del av.

Innholdet i den nye bygningen skal, ved å legge gode rammer for salg og servering, bygge opp rundt Ravnkloas tradisjon som en markedsplass for mat. Det er viktig at bygget bidrar til å skape liv og aktivitet i byrommet på dag- og kveldstid hele året. Kvalitetene som ligger i nærheten til vannet og utsikten mot fjorden skal styrkes

De ulike forslagene er stilt ut i Ravnkloa og du kan lese mer på nyeravnkloa.no

Kontaktinformasjon:
Knut Thomas Kusslid, Trondheim Havn: kusslid@trondheimhavn.no
Svein Erik Nordbotten. E.C.Dahls Eiendom: erik.nordbotten@ecde.no
Ivar Koteng, Koteng Eiendom: ivar@koteng.no

Forslagene er vurdert av en jury bestående av:
Svein Erik Nordbotten, E.C. Dahls Eiendom – juryleder
Tove Kulseng, Trondheim Havn
Aurora Koteng, Koteng Eiendom
Are Risto Øyasæter, Byarkitekten, Trondheim kommune
Per Knudsen, PKA Arkitekter
Juryens sekretær: Ingrid Sætherø, Koteng Eiendom

16.01.2024

Les også