Vannspeilet

Vannspeilet

GRILSTAD MARINA

Boliger

141

Størrelse

14,5 da

Salgstart

Juni 2011

Ferdigstilt

2013

Vannspeilet

Vannspeilet var det første byggetrinnet på Grilstad Marina med totalt 8 hus med leiligheter. Vannspeilet ble utarbeidet av Voll Arkitekter. Mellom husene er det grønne og frodige områder, med en kanal fra sjøen som danner et vannspeil gjennom prosjektet. Dette drar sjøen enda nærmere, og danner en park på fellesområdene til glede for beboerne og turgåere.

Unik bydel ved fjorden

Hele grunnlaget for det Grilstad Marina står for ble dannet her: kvalitet på alt. Et fokus på rene linjer, kvalitetskjøkken fra JKE og muligheten for at kundene kan gjøre individuelle tilpasninger gjennom tilvalgsprosessen.
Første del av marinaen stod klar i 2014, noe som ga mange av de innflyttede i Vannspeilet muligheten til å leie båtplass allerede året etter ferdigstillelse.