Grilstad Gård

Grilstad Gård

Boliger

15 rekkehus, 7 leiligheter

Størrelse

8,2 da

Salgstart

Oktober 2020

Ferdigstillt

Juni 2021

Grilstad Gård

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad blir nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, er restaurert og gjort om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye låven framstår som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, vil danner dette et hyggelig gårdstun.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har en privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje har egne balkonger. I tillegg er det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her har hver enhet sin egen private plantekasse.

Våningshuset er rehabilitert og inneholder 3 leiligheter.

Prosjektet har egen parkeringskjeller.

Historien om Grilstad

Grilstad er et stort gårdsbruk som før reformasjonen var eid av erkebispembedet, men ble etterpå krongods. Her var det forskjel-lige drivere oppgjennom det 16. og 17. århundre. I 1683 kom gården over på privat eie. Det ble mange forskjellige eiere i perioden fram til 1877, deriblant Søren Bygbal, Thomas Angell, Petter Fredrik Suhm og Otto Sommer. I 1877 ble Skovgård og Charlottenlund frasolgt og konsul Anton Jenssen kjøpte gården. Den har siden vært i hans etterslekts eie.

Gården ble tidligere benyttet som lystgård og landsted, men ble nå helårsbolig. Under 2. verdenskrig ble gården beslaglagt av tyskerne og det ble anlagt kanonstillinger og oppført brakker.

Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Gårdsdriften ble lagt ned på 70-tallet, og den ble frigitt som landbrukseiendom når E6 kom på slutten av 80-tallet.

Siden har Grilstad har vært er et av Trondheims største utbyggings- områder med en god miks av bolig og næringseiendommer.

Arkitekt Skibnes

Gården har arkitektur med enkle detaljer som gjør at den framstår moderne selv om formen er tradisjonell. Selve bebyggelsen gjør at tunet er beskyttet fra vær og vind, og alle enhetene har gode sol og utsiktsforhold!
Av kvaliteter ønsker vi å trekke frem:

  • Uteplass i tilknytning kjøkken
  • Egen hage til de fleste enhetene
  • Bod i kjeller
  • P-plass i kjeller
  • Mulighet for utebod på de fleste enheter
  • Hvitbeiset panel i tak
  • Saltak i 3. etg med terrasse eller takopplett
  • Fellesbod
  • Felles opparbeidet uteområde
  • Vannkran i forbindelse med plantekasser

Grilstad Gård

I byen, på landet