Mellomila 57

Mellomila 57

Boliger

43 leiligheter, 6 rekkehus

Størrelse

2,65 da

Salgstart

Februar 2016

Ferdigstillt

Oktober 2018

Mellomila 57

Tomten, som de senere årene fungerte som parkeringsplass, ble startet omregulert til boligformål i 2012 og spaden ble satt i jorda 2016.
Her var det utfordringer med tanke på støy fra tunnelen, og de nærmeste naboene var nok ikke så glad for endringen i nærmiljøet. Ila var fra før et sammensatt bomiljø med studenter, barnefamilier og eldre, noe vi ønsket å bidra til å videreføre. Derfor er leilighetsprosjektet bestående av store og små leiligheter og i tillegg rekkehus.

Vi synes vi har lyktes med å tilpasse prosjektet til småhusbebyggelsen i nord, og den nyere bebyggelsen i vest, samtidig som det kompletterer gateløpet slik at området får et mer bymessig preg. De enkelte leilighetene har private uterom, men også en felles, skjermet hage med et moderne formspråk som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken. Fasaden er utført i tegl og jernvitrolbehandlet furu – matrialer som trenger lite vedlikehold. Fasaden har mange fine detaljer og prosjektet har gjennomgående høy kvalitet. Vi er glad for å ha mange fornøyde kjøpere, og faktisk etterhvert også mange fornøyde naboer.

Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret Odd Thommesen og Agraff Arkitekter.

Hedrende omtale

Trondheim Kommune har valgt å gi Hedrende omtale til boligprosjektet Mellomila 55-57. Prosjektet får skryt for å være et viktig tilskudd til sentrumsområdene og et prosjekt som lykkes med å skape mange kvaliteter, både i boligene og i møte med omgivelsene. Prosjektet er gjort i samarbeid med Arkitektkontoret Odd Thomessen og Agraff Arkitektur.

Trondheim Kommune ga dette prosjektet prisen “Hedrende omtale” i 2020.