Grilstad Marina

Grilstad Marina

Byen på vannet

Boliger

Opptil 1000

Størrelse

217 da

Salgstart

Juni 2011

Ferdigstilles

2028-2030

Grilstad Marina boligområde

Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy, og er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim. Grilstad Marina har boliger, marina, restaurant, næringsareal og flotte uteområder. Nesten 600 boliger bestående av leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger står ferdig.

Unik bydel ved fjorden

Grilstad Marina har fort etablert seg som en egen bydel ved fjorden i Trondheim. Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy. Fra oppstarten i 2010, er en god miks av næring, service og bolig på plass.

Planarbeid

Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.