Kanalen

Kanalen

GRILSTAD MARINA

Boliger

176

Størrelse

14,3 da

Salgstart

2012

Ferdigstilt

2015

Kanalen

Kanalen består av 6 hus, og er utarbeidet av Arc Arkitekter med et fokus på mest mulig sol, lengst mulig. «Solfangeren» får tak i sola fra sør og utsikten over havet mot nord. Den taggete fasaden med balkongene er et resultat av dette ønsket om å sikre hver leilighet best mulig lys- og solforhold, og skjerming mot innsyn.

Husene har lyse og luftige trapperom, som betjener maks 4 leiligheter i hver etasje. Leilighetene har stor balkong, og flere leiligheter har gjennomgående oppholdsrom med balkong på to sider. Et fåtall leiligheter har også innglasset balkong mot sjøsiden.

Plasseringen av byggene skaper i tillegg avskjermede uterom, som kan benyttes av den enkelte beboer. I Kanalen er det lagt til rette for et godt avskjermet privatliv i tillegg til god tilgang på møtesteder og mer åpne områder i tilknytning til boligene.

Urbane og naturbaserte kvaliteter

Den lyse, levende fasaden gir et vitalt inntrykk med en kombinasjon av murpuss, gyllent treverk og glassdetaljer med transparente rekkverk på balkongene og de moderne hjørnevinduene.

Alle valg er gjort med tanke på å skape noe ekstra som reflekterer den unike beliggenheten ved sjøen. En kombinasjon av urbane og naturbaserte kvaliteter, samlet i et ambisiøst prosjekt.