Enkeltbidrag

Enkeltbidrag

Vi har i mange år støttet arrangementer som IladaganBakklandsdagan og Utihavet på Mausund.  Vi sponser også enkeltarrangementer som feks Starmus,  Michelin Nordic 2020, trappa i Kjøpmannsgata ved Bybroen, Torvet og innkjøp av Coldewin Rosenvingske samlinger for å nevne noen.

Vi bidrar også til en rekke humanitære/sosiale formål.