Butterfly house

Butterfly house

På initiativ fra Familievernkontoret ble Koteng i 2006 involvert i et humanitært prosjekt i Sør-Afrika. Sammen med Sparebank 1 SMN og flere bidragsytere ble vi enig om å kjøpe tomt til et omsorgssenter. Vi fortsatte, sammen med Utstillingsplassen ved Terje Haugan, å involvere oss videre i byggeprosessen, både økonomisk og menneskelig. Et omsorgsenter er ferdigstilt og i drift i Paarl, en liten by utenfor Cape Town. De som står bak prosjektet i Sør-Afrika heter Drakenstein Hospice, og driver lignende virksomhet i byen. Leder for prosjektet er Elisabeth Scrimgeour.

Ansatte i Koteng Eiendom, fikk i byggeperioden tilbud om å reise ned for å delta. Vi dro ned i grupper, deltok på byggeprosjektet og fikk sett med egne øyne situasjonen i området. Vi fikk også kunnskap om arbeidet som blir lagt ned for å bedre forholdene.

Det nye med dette prosjektet er at senteret er bygd i townchipen Fairyland (et slumområde), der de som trenger det bor. Dette gjør det mye mer tilgjengelig for brukerne, noe som er avgjørende da det ikke finnes offentlig kommunikasjoner i området. Senteret bistår hiv-risiko-utsatte barn. Her er det barnehage for de minste, skolefritidsordning, lekepark, støtte-funksjoner for voksne og hjelp til å komme seg i arbeid. Det er også etablert et matprogram, der unger som ikke går på skole får et proteinrikt måltid pr dag. Siden senteret sto ferdig i 2008 har vi også bidratt økonomisk til driften.

https://www.butterflyhouse.co.za/

http://ipaarl.blogspot.no/2012/01/livet-i-paarl-for-de-som-ikkehar-fatt.html

https://www.youtube.com/watch?v=nXeexgipk_M&feature=youtu.be