Midtbyen Management

Midtbyen Management

Midtbyen Management jobber for en attraktiv og levende Midtby i Trondheim. Organisasjonen skal bidra til at bykjernen i Trondheim er et lett tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område. Her skal det være tilrettelagt for næring, handel og fritid. Midtbyen Management AS har ansvaret for all booking av byrom for store og små arrangementer.

Som gårdeier har det vært naturlig for oss å bidra til driften, både gjennom samarbeidsavtalen som gårdeier, men også som ren sponsor til forskjellige prosjekter som for eksempel julemarkedet.
https://midtbyen.no/om-midtbyen-management