Forvaltning, drift og vedlikehold

Forvaltning, drift og vedlikehold

Vår filosofi er at vi i stor grad skal ha kunnskapen «på huset». Det betyr at vi er sammensatt av mange yrkesgrupper. Dette gjør at vi blir nærmere oppgavene og problemstillingene og «løfter» sammen. Det blir kortere vei til løsning og derfor tids- og kostnadsbesparende. Dette nyter våre leietakere godt av.

Næringsutleie
Vi har en driftsavdeling med egne vaktmestere som alle har forskjellig fagbakgrunn og som i tillegg er styrket med fagkompetanse på VVS, energi, brannforebyggende og teknisk tegning. Beslutningsveien er kort og kunnskapen lett tilgjengelig. Egne vaktmestre, med egen portefølje, skaper forutsigbarhet og trygghet både for oss og leietakerne.

På avdelingen for vedlikehold og ombygging, har vi egne snekkere og malere og murer. Et stort fortrinn, da vi kan agere raskt, med fagfolk som kjenner bygningene.

Vi fører alt regnskap selv, og har derfor egen regnskapsavdeling. Det gir oss fortløpende god oversikt og kontroll.

Det å ha egne folk på utleie, som kjenner eiendommene godt og som har kunnskap om drift og vedlikehold, skaper trygghet hos leietakerne. Når det gjelder utforming av leiearealene har vi egen interiørarkitekt på huset som raskt bidrar med løsninger til leietakerne.

Prosjekt nybygg
Vi har egne folk som jobber med planarbeid, prosjektering og prosjektledelse internt.Vi foretrekker delentrepriser, noe som gjør at vi får bedre kontroll og mer fleksible prosjekter.