HISTORIE Kjøpmannsgata 42

Historie
Kjøpmannsgata 42

Kjøpmannsgata 42 også kalt Mustgården eller Moegården etter forskjellige eiere, var et murhus oppført i 1708-12 av rådmann Lorents Hansen Holst. Gården ble herjet av brann i 1778 og 1841, men oppført igjen i sin opprinnelige form. I 1901 ble bygget revet for å gi plass til den nåværende murgården av den daværende eieren E. Bratt, arkitekt var Peter O. Digre.

Allerede i 1903-04 ble gården påbygd fra to til fem etasjer etter tegning av arkitekt Karl Norum. Ankerjern og initialer er fra det opprinnelige bygget fra 1712.

Vi tok over i 1999 og den er nå rehabilitert til kontorlokaler og øvingslokaler for Musikkonservatoriet. Fasaden ble rehabilitert i 2009.