HISTORIE Carl Johansgate 3

Historie
Carl Johans gate 3

Gården besto opprinnelig av Gjelvangveita 1, Gjelvangveita 3 og Carl Johansgt. 3.
I 1907 ble bottenveita, som gikk fra Gjelvangveita og inntil Søndre gate 20, bygd igjen slik at Gjelvangveita 1 ble forbundet med Olav Tryggvassonsgt. 16. i 1913 ble det bygd en murbygning der den opprinnelige smia i Carl Johansgt. 3 sto. Den ble forstørret med en sidebygning i 1993 og botnveita ble da helt lukket. A. Dahl eide eiendommen og her drev de fabrikk for luer, undertøy, arbeidstøy og skjorter, skredderverksted og buntmakerverksted.

Blogg: Historien om stjerna på taket.