Leangen næringsbygg

Leangen næringsbygg

Nytt næringsbygg i ny bydel

Bruksområde

Kontor

Størrelse

9200m2

Størrelse på lokaler

Fra 300 – 9200m2

Ferdigstilles

Høsten 2023

Nytt næringsbygg på gamle Travbanen

Bygget får svært god synlighet og eksponering mot hovedveiene Innherredsveien og Omkjøringsveien. Eiendommen har god tilknytning til overordnet gang- og sykkelveinett, samt kollektivnett. (metrobuss)
Les mer om beliggenheten.

Bygget blir på 9200 m2, og er tenkt utviklet til et fleksibelt kontorbygg for utleie til en eller flere virksomheter. Reguleringsarkitekt er Lund Hagem arkitekter.

Leietaker for hele bygget blir Nordic Semiconductor. De er en aktiv del av tilpassingen av lokalene, sammen med vår egen prosjektorganisasjon og forvaltning.

Bærekraftige tiltak på Leangen

I tråd med Koteng Eiendom sine verdier og bærekraftstrategi er det stort søkelys på bærekraftige tiltak for å redusere både klimagassutslipp og bruken av jomfruelige ressurser.

Les mer om Grønn strategi på Leangen

Dette får du som leietaker

Kafè, treningsrom, garderober, samt parkering både inne og ute. Næringsbygget ligger vendt mot boligområdet med solfylte og stille utearealer og blir også tilknyttet den grønne naturaksen.

Egenskaper

 • Fleksible planløsninger
 • Gjennomlys i alle kontorlokaler

Fasiliteter

 • Felles møteromsavdeling
 • Treningsrom og garderober
 • Fellesområder med arbeidssoner
 • Kafé og kantine
 • Sykkelparkering med vask
 • God parkeringsdekning
 • Sosiale soner og uformelle møteplasser

Les mer om bygget

Tilpassede kontorlokaler for store og små virksomheter

Bygget består av fire seksjoner som gir stor fleksibilitet, avhengig av leietakers størrelse og behov. Store virksomheter har mulighet til å tilpasse en etasje eller to for seg selv, mens mindre virksomheter kan ta plass i bare en seksjon.

Som leietaker blir du en aktiv del av tilpassingen av lokalene. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og vår egen prosjektorganisasjon står for de planlagte endringene.

Les mer om bygget

Vi bygger en ny bydel

Den gamle Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser,  men skal også gi plass til næringsvirksomhet. Totalt  er det lagt til rette for 30 000 m2 til næring og offentlige tjenester. Her kan du få mer info om visjonene for området.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser; byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen som blir viktige forbindelser i og gjennom området. Utforsk mer i vår 3D-modell.

Innendørs sykkelparkering

Innendørs parkering i parkeringsgarasje vil ha lademulighet for elbiler. Her kommer også sykkelparkering og mulighet for lading av elsykler. Sykkelparkeringen inneholder også en egen servicestasjon der man kan vaske sykkelen.

Inspirerende uteområder

På byggets sydside ligger en hyggelig utendørs møteplass som har direkte tilgang til byggets kafé. Herfra kan du gå på Leangens natursti, som er et grøntdrag som strekker seg ca. 600 meter på tvers av den nye bydelen.

Kontaktinfo

Dette prosjektet er leid ut i sin helhet, men ønsker du å flytte inn i et nybygg, må du gjerne se på våre andre prosjekter.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

 Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

  Se personvernpolicy

  Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.