Leangen næringsbygg

Leangen næringsbygg

Nytt næringsbygg i ny bydel

Bruksområde

Kontor

Størrelse

9200m2

Størrelse på lokaler

Fra 300 – 9200m2

Ferdigstilles

Høsten 2023

Nytt næringsbygg på gamle Travbanen

Leietaker for hele bygget blir Nordic Semiconductor. De er en aktiv del av tilpassingen av lokalene, sammen med vår egen prosjektorganisasjon og forvaltning.

Planarbeid byggetrinn 2

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Travbanevegen 4A, 4B og 6 B, gnr/bnr.: 4/70, 4/40, 4/39 og 4/87. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ny  kontor- og næringsbebyggelse langs Travbanevegen.

Les mer og se oversikt over planområdet

Bærekraftige tiltak på Leangen

I tråd med Koteng Eiendom sine verdier og bærekraftstrategi er det stort søkelys på bærekraftige tiltak for å redusere både klimagassutslipp og bruken av jomfruelige ressurser.

Les mer om Grønn strategi på Leangen

Vi bygger en ny bydel

Den gamle Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser,  men skal også gi plass til næringsvirksomhet. Totalt  er det lagt til rette for 30 000 m2 til næring og offentlige tjenester. Her kan du få mer info om visjonene for området.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser; byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen som blir viktige forbindelser i og gjennom området. Utforsk mer i vår 3D-modell.

Innendørs sykkelparkering

Innendørs parkering i parkeringsgarasje vil ha lademulighet for elbiler. Her kommer også sykkelparkering og mulighet for lading av elsykler. Sykkelparkeringen inneholder også en egen servicestasjon der man kan vaske sykkelen.

Inspirerende uteområder

På byggets sydside ligger en hyggelig utendørs møteplass som har direkte tilgang til byggets kafé. Herfra kan du gå på Leangens natursti, som er et grøntdrag som strekker seg ca. 600 meter på tvers av den nye bydelen.

Kontaktinfo

Dette prosjektet er leid ut i sin helhet, men ønsker du å flytte inn i et nybygg, må du gjerne se på våre andre prosjekter.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.

Vi hjelper din bedrift å finne de riktige lokalene

 Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

    Se personvernpolicy

    Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.