Visste du at landets første 17.mai tog gikk fra Ila?

Visste du at
landets første 17.mai tog gikk fra Ila?

De fleste kjenner Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson som grunnleggerne av 17.mai-toget slik vi kjenner det i dag. Henrik Wergeland gjennom sine taler og dikt, og Bjørnstjerne Bjørnson gjennom sitt engasjement som resulterte i det første barnetoget 17.mai 1870.

Det aller første folkelig 17.mai toget derimot, ble etablert mange år tidligere. Dette var det en danske ved navn Matthias Conrad Peterson som var iniativtaker for. Peterson kom flyttende fra Slesvig og etablerte seg fort som en foregangsmann i norsk journalistikk. Han var utgiver og redaktør av Throndhjemske Tidende, og senere redaktør av og medarbeider i en rekke periodiske publikasjoner.

Peterson observerte tidlig at det bare var fiffen som feiret 17.mai, folk flest deltok ikke i feiringen. Peterson så det derfor som sin pedagogiske oppgave å opplyse allmenheten om hvorfor grunnlovsdagen er så viktig.

Han skrev en rekke artikler i Adresseavisen for å minne folk på hvorfor vi feirer 17.mai. I 1824 satt han inn en stor annonse i avisen hvor han skrev om grunnlovsdagen. Dette førte til et lite folketog som startet på Ilevollen i Trondheim.

Peterson fortsatte å belære folk gjennom avisartikler, og i 1826 tok tusener av mennesker Petersons oppfordring på alvor. Folk fra alle klasser og lag møttes på Ilevollen til tidenes første folkelige og offentlige 17.mai-tog.

I 1827 spredte feiringen seg over landet og helt til Christiania, hvor også Stortinget markerte dagen.

Trondheim kommune satte i 1997 ned ei støtte på Ilevolden til minne om Peterson.

Ilaparken
Foto: Koteng Eiendom AS
16.05.2016

Les også