Ved Nidelvens bredd

Ved Nidelvens bredd

Kjøpmannsgata 51
Foto: Koteng Eiendom AS

Under noen av bryggene er det satt opp tørrmurer som har som formål og hindre utgraving av massene på elvebredden. Den slipper flovannet gjennom og har ingenting med flomvernet å gjøre, da det finnes flere betongmurer innenfor som tar seg av det. Den har heller ingenting med bæringen av bryggen å gjøre, det sørger pælene for. I Kjøpmannsgata 51 hadde muren begynt å falle sammen og mange av steinene hadde begynt å forvitre. Muren har bestått av mye forskjellige stein, noe som er gjenbrukt fra andre bygninger i byen. Blant disse er kleberstein, som trolig er rester fra en av de mange kirkene i området. Noe er dårlig stein som smuldrer opp.  Viking Bakken, mureren vår, og Fredrik Lyse har plukket ned hele muren. De har tatt vare på de steinene som kan brukes og bygd muren opp igjen. Det er gjenbrukt så mye av den gamle muren som mulig. Dette har skjedd over en lang periode, da det kun kan jobbes på fjære sjø.

Snart er den ferdig, og fint blir det.

18.09.2020

Les også