Vårdugnad

Vårdugnad

Det er store grøntarealer på flere av våre eiendommer, så derfor må vi «Hjølpes Åt» når vårpussen skal gjennomføres. Vi samles til dugnad hver vår, da får vi gjort hovedtyngden av jobben på en dag, samtidig som det blir sosialt og hyggelig. Et fint avbrekk i kontorhverdagen for mange av oss.

22.04.2022

Les også