Tegl på gamle og nye bygg

Tegl på gamle og nye bygg

Vi har tegl på flere av våre bygg, både gamle og nye. På våre nye bygg har vi valgt tegl først og fremst fordi vi synes det er vakkert, men tegl har også flere andre gode egenskaper som vi ønsker å trekke fram.

  • Naturlig
   Teglstein er et naturmateriale som ikke belaster miljøet. Murstein er brent ved en så høy temperatur at alt organisk materiale forsvinner
  • Godt inneklima
   Tegl har ingen tett membran som hindrer den i å puste. Den inneholder ingen organiske materialer eller kjemikaler som avgir helseskadelige gasser. Tegl angripes ikke av sopp, råte, skadedyr eller insekter.
  • Vedlikehold og levetid
   Teglstein har lengre levetid enn de fleste andre byggematerialer, minst 150 år i henhold til miljødeklarasjoner for tegl.
  • Magasinerer varme
   Tegl magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten.
  • Tegl er brannsikkert og har meget god lydisolerende evne
05.11.2020

Les også