Tegl på gamle og nye bygg

Tegl på gamle og nye bygg

Vi har tegl på flere av våre bygg, både gamle og nye. På våre nye bygg har vi valgt tegl først og fremst fordi vi synes det er vakkert, men tegl har også flere andre gode egenskaper som vi ønsker å trekke fram.
Naturlig
Teglstein er et naturmateriale som ikke belaster miljøet. Murstein er brent ved en så høy temperatur at alt organisk materiale forsvinner

Godt inneklima
Tegl har ingen tett membran som hindrer den i å puste. Den inneholder ingen organiske materialer eller kjemikaler som avgir helseskadelige gasser. Tegl angripes ikke av sopp, råte, skadedyr eller insekter.

Vedlikehold og levetid
Teglstein har lengre levetid enn de fleste andre byggematerialer, minst 150 år i henhold til miljødeklarasjoner for tegl.

Magasinerer varme
Tegl magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten.

Brannsikkert
Tegl er brannsikkert og har meget god lydisolerende evne

05.11.2020

Les også