Slik kunne Mathesongården ha sett ut

Slik kunne
Mathesongården ha sett ut

Olav Tryggvasonsgate 14
2-Udkast-Facade-Strandgaden-w. Fra Trondheim Byarkiv

Når vi skal gjøre endringer i et bygg er vi alltid på leiting etter referanser.  Da finner vi av og til gamle skatter. Før som nå blir det gjennomført konkurranser i forbindelse med nybygg. Når Mathesongården skulle bygges på slutten av 1800-tallet fikk flere arkitekter muligheten til å tegne «udkast». Vi har fått lov å kopiere disse tegningene som den forrige eieren Terje Ness, hadde liggende.

Her var det forslag fra blant annet Einar Halleland  fra Haugesund, som før århundreskiftet arbeidet innenfor en tyskpreget historisme. Etterhvert gikk han over til en mer konsekvent jugendstilsarkitektur og har bla tegnet 12 jugendbygninger i Ålesund.

Andre forslag er fra Solberg og Christensen; Trondheimsarkitekter, som blant annet har tegnet Strinda Kirke.

Den siste skissen er fra Karl Norum, som ble den utvalgte arkitekten. Karl Norum var opprinnelig fra Levanger, men hadde i hovedsak sitt virke i Trondheim, og er kjent som en av de store norske jugendarkitektene. Han har tegnet kjente Trondheimsbygg som Britannia, Postgården og Hjorten.

25.02.2020

Les også