På besøk hos Visma

På besøk hos Visma

I Skonnertvegen 7 på Grilstad Marina, fyller Visma hele 3. etasje. Her jobber 170 personer fra forskjellige avdelinger fordelt på 3600m2. Hovedtyngden jobber i Visma Financial Solutions AS. De har hele verdikjeden fra ordre, fakturoppfølging til inkasso.

Alle Visma sine kontorer er innredet over samme mal, når det gjelder møblering, farge og materialbruk. Kontorlokalene veksler mellom åpne landskap og cellekontorer, og sosiale soner og møterom er spredt utover.

Her er stor møtevirksomhet, og det holdes ofte kurs, så når det ikke holder med interne møterom, er det kjekt å kunne leie møterom i nabohuset Strindfjordveien 1, hvor det finnes en egen konferanseavdeling.

06.11.2019

Les også