På besøk hos The Assessment Company

På besøk hos The Assessment Company

The Assessment Company er et framoverlent rekrutteringsselskap med kontorer i Oslo, Bergen, Hamar, Trondheim og Stockholm. Samlet er de ca. 50 ansatte, hvorav 6 sitter på kontoret i Skippergata 14.

Trondheimskontoret ble startet i 2018 av Eva Klein (daglig leder), Lene Holm Blaasvær og Helene Møller Rørvik. Alle tre jobbet i rekrutteringsbransjen fra før, men de tok sats og valgte å gå inn i en ny form for rekrutteringsarbeid.

The Assessment Company jobber for å gjøre rekrutteringsprossessen mer treffsikker. Dette gjør de blant annet med “PEOPLE LAB”, som både er en utvelgelses- og utviklingsarena, ved hjelp av teknologi og smarte digitale løsninger og med fokus på innsikt, observasjon og kunnskap.

Kontoret i Skippergata har en mesaninetasje og oppleves derfor ekstra luftig. Interiøret er innbydende og spiller på kontraster. Konseptet for interiøret er utviklet av CEO Steffen Dyre Hansen, og er gjennomført på alle avdelingene.

23.06.2020

Les også