KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2034, MERKNAD FRA KOTENG EIENDOM

Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Merknad fra Koteng Eiendom

Trondheim kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen. Kommuneplanens arealdel er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Koteng Eiendom mener planforslaget ikke bør vedtas slik det foreligger nå. Forslaget slik det er formulert vil etter vår mening kunne forhindre en ønskelig utvikling med ny nærings- og boligbebyggelse i Trondheim de neste tolv årene.

Les hele merknaden her. 

06.01.2023
Bestemmelser og retningslinjer Trondheim Kommuneplans arealdel 2022-2034.pdf

Les også