Historisk funn på Peter Egges plass

Historisk funn på Peter Egges plass

Krambugata 2 B
Foto: Adresseavisen

Det hele startet i fjor høst. Vi skulle i gang med bygging av et nytt næringsbygg på Peter Egges plass, og det ble i den forbindelse satt i gang forundersøkelser i regi av NIKU på plassen hvor bygget skulle stå. Allerede her ble det gjort spennende oppdagelser. Gamle steinfundamenter til en kirke, samt flere graver skjulte seg under bakken. Etter disse undersøkelsene bestemte Riksantikvaren at det skulle gjennomføres en større utgravning før byggestart.

Det skulle vise seg å bli begynnelsen på et fantastisk eventyr. Etter hvert som arkeologene gravde seg nedover, åpenbarte det som skulle vise seg å være det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over 100 år.

Klemenskirken har vært et mysterium for arkeologer og historikere. Funnet av det som var Trondheims første kirke, kirken hvor de første pilgrimene valfartet til, kirken hvor helgenkongens kiste ble satt på alteret i 1031 – ett år etter slaget på Stiklestad, kirken som nå skal være med på å fortelle historier om den eldste urbane aktiviteten i Trondheim, gir funnet en ekstremt høy historisk verdi.

Koteng Eiendom har fulgt hele prosessen nøye, og har stor respekt for betydningene disse funnene har for identiteten til byen vår. Dette vil bety at vi i neste omgang, i samarbeid med Riksantikvar og arkeologiske myndigheter, vil gjøre historien tilgjengelig for folk flest på best mulig og mest egnet måte.

 

Du kan lese mer om funnene herherherherher og her.

15.11.2016

Les også