Grøntarealer, grønne fingre; GRØNN STRATEGI

Grøntarealer, grønne fingre;
GRØNN STRATEGI

Vi har etter hvert fått store og varierte grøntarealer å ta vare på. Det kan være alt fra enkel plen på Tunga, til en gammel allè på Kvilhaugen, til et stor og moderne park på Grilstad Marina eller en liten rabatt i Haakon VIIsgate. Det skal se pent og stelt ut, uten å være for arbeidskrevende.

Som et ledd i vår GRØNN STRATEGI har vi behov for å ha fagkompetanse på huset. Hilde, vår nyansatte gartner, har mye å sette seg inn i, og få oversikt over.  Kan vi i tillegg være mer bevisst på bærekraft? Her må det legges planer!

29.06.2020

Les også