A. Dahl pyntet til kroningen

A. Dahl pyntet til kroningen

SI dag er det 110 år siden kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud fant sted i Nidarosdomen. Dette ble den siste kroningen som fant sted i Norge. I følge Grunnloven, skulle Kongen krones og salves i Trondheims domkirke. I 1906 var imidlertid kroningsparagrafen omdiskutert. Mange betraktet skikken med kroning som gammeldags og lite demokratisk. Dermed ble seremonien ved kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud tonet ned i forhold til tidligere kroninger.

Olav Tryggvassonsgate 16
Vindusutstilling ved kroningen i 1906 – Foto: Erik Olsen – Ubib

Ser man tilbake på bilder, ser man at selv om seremonien ble tonet ned, så var Trondheim by kledd til fest. I arkivet vårt har vi funnet fram to bilder som viser hvordan butikken A.Dahl & Co, som holdt til i en av våre gårder Olav Tryggvasons gate 16, var pyntet i anledning kroningen. Her ble det ikke spart på noe og butikken var pyntet fra innerst til ytterst med både flagg, blomster og dukker som skulle forestille den kommende kongefamilien.

22.06.2016

Les også