Tungaveien 30 | Tunga << | >>

Tungaveien 30


Ledige lokaler i moderne kontorbygg med aktuell beliggenhet like ved IKEA.
Tunga/Leangen er et veletablert næringsområde, ca. 5 km øst fra Trondheim sentrum. Det er lett adkomst til omkjøringsveien, hovedforbindelsen mellom syd og nord i Trondheim. Bygningen ble oppført for TrønderData (senere Novit) i 1983 som et lavbygg på 1. etg. I 1987 ble det bygd på 4 kontoretasjer for EDB Fellesdata nå Evry.

Bygget ble av dem ledigstilt juni 2016.

Vi tok over bygningen i 2001.