Haakon VIIs gate 14 << | >>

Haakon VIIs gate 14

Eiendommen er på 37 dekar og skal utvikles til en kombinasjon av bolig, næring og tjenester. Tomta utgjør den østlige avslutningen på byomformingsområdet langs Haakon VIIs gate på Lade. Stedets kvaliteter med utsikt, nærhet til store friområder og kulturlandskapet skal danne utgangspunkt for å forme attraktive boliger i et spennende bygningsmiljø.

Det vil bli lagt til rette for en variert boligsammensetning, med en kombinasjon av mindre leiligheter og familieboliger. En mindre del av bebyggelsen vil også tilrettelegges som seniorboliger med fellesfunksjoner.

Planforslaget er utarbeidet av arkitektkontoret Pir II. Forslaget gir boligområdet egenart og identitet. Spennende bystruktur som utnytter områdets potensial med tanke på utsikt, sol og gode uterom.

Eiendommen er nå under regulering.

Eiendommen eies av Koteng Bolig AS, Utstillingsplassen Eiendom AS, Jenssen & Co AS, OBOS Nye Hjem Nidaros AS, og benyttes i dag til lager og logistikkvirksomhet for Forsvaret.

Vi kjøpte eiendommen av Skifte Eiendom i november 2014 og pr. dags dato er Forsvarsbygg eneste leietaker.