Prosjektinfo Mellomila 57: Omlegging av kabler

Mellomila 57
25.08.2016


I nærmeste framtid vil vi starte med omlegging av kabler på tomten. I den forbindelse vil deler av gangstien bli sperret.