Kjøpmannsgt. 40 | Midtbyen << | >>

Kjøpmannsgata 40

Ledige lokaler i Kjøpmannsgata like ved Bakke bro. Nydelig gammel gård som er beholdt i original stand, og som også interiørmessig er særpreget. En av få gårder som har fått Trondheim Historiske Forenings utmerkelser. Sentralt, ærverdig med moderne løsninger. 

Idag er blant annet Bakgården Bar og Spiseri, Trondheim Psykologsenter, Gåsø Næringsutvikling, Veksthuset Rekruttering, Expat Mid-Norway og Assessit leietakere i bygget.  

Har du spørsmål eller er interessert i å leie, ta kontakt med sissel@koteng.no eller agnethe@koteng.no

Historie

Kjøpmannsgt 40 ble også kalt Børsgården, Jenssengården og Lysholmgården.
På 1700-tallet skal Rådmannen i Trondheim Jan Wessel (1646-1716), ha eid eiendommen. Visstnok eide han hele kvartalet. Jan Wessel var far til Tordenskiold.

Fra 1820 leide Trondheim børs lokaler i de gamle bygningene. Disse ble ødelagt i bybrannen 1841, og daværende eier Hans Peter Jenssen lot oppføre de to nåværende murbygningene på eiendommen. Den søndre var på to etasjer og den nordre på en etasje. Den ble i 1868 påbygd til to etasjer, og samtidig ble det oppført en vestgående fløybygning. Familien Jenssen eide gården gram til 1961.


Vi tok over i 1997 og har rehabilitert til flotte kontorlokaler.