Haakon VII'gt 14 - Forsvarstomta | Lade << | >>

Haakon VIIgt 14

Haakon VII'gt 14 har en sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum (E6). Vi kjøpte Eiendommen av Skifte Eiendom i november 2014 og pr. dato er Forsvarsbygg eneste leietaker.

Fremtidsplaner
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål (industri/lager). På sikt vil deler av eiendommen kunne bli omdisponert til bolig.