Ole Birger Giæver | Prosjekt bolig/næring

Ole Birger Giæver
Utvikling Koteng Bolig
Mobil: 916 99 000
Epost: obg@kotengbolig.no